Login ID. Pass.
Bibliography
available database: bibliography, biography, book originals
 584/786 results | 581  582  583  584  585  586  587  |          

Su Zhiliang 苏智良 ; Wu Junfan 吳君範, "Jingguan de lishi biaoshu jiqi lujing: lianlun "Shanghai chengshi renwen lishi ditu" de zhizuo he yunyong" 景觀的歷史表述及其路徑: 聯論‘上海城市人文歷史地圖’ 的製作和運用 (2010)

Title : "Jingguan de lishi biaoshu jiqi lujing: lianlun "Shanghai chengshi renwen lishi ditu" de zhizuo he yunyong" 景觀的歷史表述及其路徑: 聯論‘上海城市人文歷史地圖’ 的製作和運用

Author(s) : Su Zhiliang 苏智良 ; Wu Junfan 吳君範

Year : 2010

Type : Journal article

Subject : Law

Keywords : urban;cultural;space;map

Journal : Shixue Lilun Yanjiu 史學歷史研究 (Historiography Quarterly)

Number : 3

Start page : 100

End page : 109

Language:Name : Chinese

Support : Print

 

 

 584/786 results | 581  582  583  584  585  586  587  |