Login ID. Pass.
Bibliography
available database: bibliography, biography, book originals
return to current list
17 results (1/1 pages)        
Author(s) Title Year Type
Arkaraprasertkul, Non"Power, Politics, and the Making of Shanghai"2010Journal article
BIRYULIN, Yevgeny"Shanghai's Environmental Problems"2010Journal article
Cheung Chi Wai 張志偉 Zhang ZhiweiJiduhua yu shisuhua de zhengzha: shanghai jidujiao qingniqnhui ynjiu 基督化與世俗化的掙扎:上海基督教青年會研究(1900-1922) (Wandering between Christianization and Secularization: A Study of Shanghai Young Men’s Christian Association (1900-1922))2011Book
Dillon, Nara"Middlemen in the Chinese Welfare State: The Role of Philanthropists in Refugee Relief in Wartime Shanghai"2011Journal article
FERNSEBNER, SUSAN R."Expo 2010: A Historical Perspective" 2010Journal article
Ge, Tao 葛 濤Zhaoxiang yu qing mo min chu rongmao bianren 照相與清末民初容貌辨認 (Photography and face identification in the late Qing early republican period)2010Journal article
Han, Jing 韓 晶"Jindaihua de "tui" yu "jin". Jindai shanghai dianbao tongxin de jiaoshe" 近代化的"退"與"進" . 近代上海電報通信權的交涉 (Withdrawal and progress of modernization. Negotiation on the telecommunication rights in modern Shanghai)2010Journal article
Ma, Xueqiang 馬學強"'Su wei hu di jiaohui zhongxue zhi guan'. jindai shanghai xuhui gongxue yanjiu" 素為滬地教會中學之冠——近代上海徐匯工學研究 (A study of Xuhui College in modern Shanghai)2010Journal article
Ruan, QinghuaReexamining the abolitionist movement against prostitution in Shanghai after 19492010Journal article
Su Zhiliang 苏智良 ; Wu Junfan 吳君範"Jingguan de lishi biaoshu jiqi lujing: lianlun "Shanghai chengshi renwen lishi ditu" de zhizuo he yunyong" 景觀的歷史表述及其路徑: 聯論‘上海城市人文歷史地圖’ 的製作和運用2010Journal article
Thiriez, Regine"William Saunders, Photographer of Shanghai Customs"2010Journal article
Tsai, WeipinReading Shenbao: Nationalism, Consumerism and Individuality in China 1919-372010Book
Wei, BingbingSEMICOLONIALISM AND URBAN SPACE: ARCHITECTURAL TRANSFORMATION OF CHINESE THEATERS IN LATE QING SHANGHAI, 1860S-1900S2010Journal article
Xu, Fenghua 徐鋒華Min zu qi ye de she wai jiu fen yu sheng cun ce lüe - yi shanghai shenxin qi chang pai mai an wei ge an 民族企業的涉外糾紛與生存策略 以上海申新七廠拍賣案為個案(Survival strategies for national capitalism industry: Focusing on the case of the Shanghai Shenxin Company)2011Journal article
Xu, Mao-ming and Chen Yuan-yuan "Qingmo Minchu Shanghai Difang Jingying Neibu de Quanshi Zhuanyi" 清末民初上海地方經營內部的權勢轉移2010Journal article
Zhang, JishunTHOUGHT REFORM AND PRESS NATIONALIZATION IN SHANGHAI: THE WENHUI NEWSPAPER IN THE EARLY 1950S2010Journal article
Zhu, Jing 諸 靜"Beiyang shiqi 'beisihang' zai shanghai 北洋時期'北四行'再上海 (The 'four northern banks' in Shanghai during the Beiyang government period)2010Journal article
17 results (1/1 pages)